ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ OBOU SBÍREK PRO MIKULČICE

V první finanční sbírce se podařilo předat stavební vybavení a materiál v hodnotě 123 600 Kč. Část byla předána panu Víťovi Pavkovi a část obecnímu úřadu Mikulčice.

Ihned po návratu z Mikulčic, kde jsme v 5 lidech pomáhali, byla zahájena další sbírka.

Na střechu sklepa Vlastíka Pavky se v několika dnech podařilo nashromáždit potřebnou částku a dřevěná vazba i krytina byla předána. Přesto nám ještě zůstalo v hotovosti celých 42 200 Kč. Celou částku jsme předali paní Galině Bílské. Ta je obratem zaslala na úhradu nových oken na jejím zničeném rodinném domě.

Celková hodnota všech materiálních a finančních  darů včetně poskytnutých slev a zajištění dopravy je    312 709 Kč

Veškeré vyúčtování do poslední koruny je možno překontrolovat na zveřejněných dokladech a předávacích listinách na našich webových stránkách www.folklorhoricky.cz (jednoduchý přístup přes obecní stránky obce Hořičky)

Na závěr bych vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili, chtěl velice poděkovat a projevit osobní uznání. Domnívám se, že se povedlo alespoň trochu pomoct v pravou chvíly na pravém místě. Všichni dárci se najdou v odkazech níže.

Pokud nám to další vývoj koronavirové situace dovolí, rád vás ještě do konce roku pozvu na společné setkání.

 

S úctou

Zdeněk Mencl

Přátelé folkloru Hořičky - Křižanov

 

Technická a materiální pomoc Sbírka na střechu a finanční dar

Materiální a fyzická pomoc v Mikulčicích

Účtenky: 1234

Seznam dárců

Slevy a dary

Seznam materiálu

Předávací protokoly

Seznam dárců na novou střechu

Faktury a předávací protokolu střechy

Potvrzení o převzetí finančního daru p. Bílská