V sobotu 29.8.2015 uspořádal náš spolek Přátel českého a moravského folkloru z Hořiček a Křižanova koncert Koletovy hornické hudby ze Rtyně v Podkrkonoší. Předem odhadovat účast na vystoupení takto kvalitního dechového orchestru bylo velice těžké, ale doufali jsme, že si nikdo, kdo má rád lidovou hudbu, nenechá tuto příležitost ujít. Pro lepší dostupnost hlavně starších spoluobčanů od nás dostalo 14 okolních obcí nabídku autobusového spojení s Hořičkami bez nároku na jakékoliv finance. Bohužel tohoto využily jen tři obce a i z nich obsadily autobus jen z 1/3.

Dále jsme zajistili autobus pro klienty domova důchodců a pečovatelské služby z České Skalice. Ten byl naopak zcela naplněn. Jak se však ukázalo v krásném sobotním odpoledni, nevyužití zajištěné dopravy neznamenalo nezájem o tuto akci a převážně seniorů se zde nakonec sešlo na 300. Téměř 50 členů Koletovky všechny přítomné odměnili vysoce profesionálním vystoupením a po každé skladbě byli po zásluze odměněni neutichajícím potleskem. Na závěr byli dokonce donuceni i nějaké skladby přidat. Věříme, že si účastníci koncertu odnášeli s sebou domů hezké zážitky a že se s nimi zase setkáme na dalších podobných námi pořádaných akcích. Přejeme všem pevné zdraví, co nejhezčí nadcházející podzim a brzy na shledanou u pěkné písničky.