MIKULČICE
Vážené dámy, pánové, přátelé a kamarádi,

Dovolte, abych vám sdělil výsledek naší skromné pomoci v tornádem postižené obci Mikulčice na Hodonínsku.

V pondělí 28. 6. 2021 jsem obeslal několik mých známých s prosbou o jakoukoliv pomoc pro Mikulčice. V této jihomoravské obci prošlo svojí ničivou silou větrné tornádo. Náš spolek přátel českého a moravského folkloru má v této obci spřátelený spolek - gurmáni Mikulčice. Koná se zde košt domácích pálenek a kysaného zelí. Stejně, jako náš spolek, podporují veškeré folklorní dění v regionu. Již několik let se navzájem navštěvujeme na našich degustacích.
Zaměření podpory bylo hlavně na dodání stavebního vybavení, které po úklidových pracích bude využito k následným opravám, případně k nové výstavbě poničených či úplně zničených domů.

Po vyhlášení zmíněné sbírky a shánění dobrovolníků na pomoc v postiženém místě se sešla pětičlenná parta ve složení: Zdeněk Mencl, Josef Možiš, Antonín Martin, Petr Miler a Josef Vrána. Odjeli jsme v pondělí hned ráno, na místě jsme byli ve 12 hod. Původní plán byl dorazit a předat materiál a vybavení, které jsme vezli, ubytovat se a začít až v úterý. Po letmém obhlídnutí situace jsme však začali okamžitě. Stav na místě se těžko popisuje. Všudy přítomné sutiny, zdemolované domy, auta, vše bez elektriky. Okolí téměř bez jakékoliv barvy. Kromě nevýrazné šedé a hliněného prachu. Dostatek barev zajišťují pouze barevné plachty umístěné na všem, co by mohlo být ještě zachráněno.

Finanční a materiální pomoc se během 4 dní dostala v pro mne obrovsky překvapující částku. Vybraná hotovost 80 400kč se po doplnění všech možných slev a darů zvýšila na hodnotu 136 357 Kč. Toto jsme předali obecnímu úřadu, které má na místním kulturním domu zřízené výdejní místo. Zde si přímo postižení občané vyzvedávají potřebné vybavení. Další část jsme předali panu Vítu Pavkovi, kterému jsme celou dobu našeho pobytu pomáhali při rekonstrukci části domu.

Veškerý materiál jsem sepsal na předávací listy a nechal si je potvrdit přebírajícími.
Víťa Pavka je předseda spolku Gurmánů a obrovskou měrou se zapojuje do dění celé obce. Nesetkal jsem se zde s jedinou osobou, která by nepřivítala, že pomáháme přímo jemu. Žije v domě sám a nemá ani žádné potomky, kteří by mu pomáhaly.
Z jeho domu zbyla pouze část hospodářské budovy, kde měl i dílnu. Tuto jsme mu zajistili novými štíty a zahájili i výstavbu nových zděných plotů. Zednicky jsme připravili stavbu pro tesaře a ještě před naším odjezdem byla stavba pokryta střešní fólií a latěmi. Bohužel obytná část stavení je určena k demolici a v tuto dobu je již zbourána.

Těžko zde budu líčit všechny dojmy a emoce, které jsme na místě zažili, ale hluboko v nás zůstanou všudy přítomné pocity sounáležitosti, ochoty, nasazení, tolerance, podpory apod. A to dobrovolníky z celé naší země i ze Slovenska. Atmosféra mi připomínala pocity z listopadu 1989. Hezkým příkladem bylo i zapojení našich kamarádů manželů Marcely a Martina Tomkových z Náchoda. Jak zjistili, že jsme v Mikulčicích, přerušili dovolenou v nedalekých Valticích a jeden den s námi pomáhali.

Dalším velkým zážitkem byl bratr Víti - Vlasta (jinak mu zde neříkají než Vlastík). Tento člověk téměř důchodového věku je prostředním ze tří bratru Pavků. Nejhůř postižený je Víťa - demolice, poté nejstarší Jenda (nevím přesně) - střecha včetně izolace kompletně pryč a pak Vlastík. Bydlí u přítelkyně a jejich dům zůstal nepoškozen. On ovšem přišel o sklep ve sklepní uličce zvaná Čertovka. Zdá se, že o sklepy v této chvíli nejde. Je to však jeho celoživotní dílo, veškeré vybavení a kompletní střecha je pryč. Bez velkých finančních úspor a nemožností dosáhnout na jakoukoliv vyhlášenou pomoc bude velice těžce dávat vše dohromady. A tento srdečný člověk pouze provizorně plachtou zakryl zbytek nadzemní části sklepa a od samotného začátku od rána do večera maká střídavě u jednoho i u druhého bratra.
Zcela jistě je v postižené oblasti rodina či jednotlivec, kteří jsou v ještě těžší situaci, ale shodli jsme se na názoru, že by si pomoc zasloužil. A to už jen za tu jeho neuvěřitelně obětavou povahu. Hned minulý týden jsem se obrátil na další dobré lidi a začal vybírat peníze na novou střechu. Rozpočet je cca 90 000 Kč. Část mám již potvrzenou. Materiál je závazně objednán a v pátek - sobotu bych rád vyrazil zpět do Mikulčic.

Neodvažuji se oslovit Vás dárce, kteří jste již něco věnovali, ale prosím informujte své známé o tomto příběhu a třeba něco přispějí.
Přísloví: „V nouzi poznáš přítele." nemusí být jen pouhá věta.

V přílohách najdete veškeré vyúčtování a fotodokumentaci k první předané pomoci. Ani jedna koruna neodešla jinam, než do Mikulčic. Pokud sečtete pokladní doklady, zjistíte, že bylo zakoupeno za více než bylo vybráno.
Omluvte prosím kvalitu záznamu. Je pořízen z mého telefonu a také jsem nechtěl chodit a fotit neštěstí. Pouze jsem vám chtěl z dálky přiblížit situaci, abyste věděli, že jste zaslali vaše peníze opravdu potřebným.

Dovolte, abych Vám všem poděkoval, za vaší štědrost a podporu. Lidé v Mikulčicích si ji váží a potřebují ji.

Až bude trocha času, určitě se sejdeme a poděkuji Vám osobně.

S úctou

ZDENĚK MENCL
PŘEDSEDA SPOLKU PŘÁTEL FOLKLORU

Účtenky: 1, 2, 3, 4

Seznam dárců

Slevy a dary

Seznam materiálu

Předávací protokoly 

Katalog n

 

Katalog n