PŘÁTELÉ ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU HOŘIČKY - KŘIŽANOV O.S. je spolek, který byl oficiálně založen v roce 2013. Jde o občanské sdružení, které se již podle svého názvu věnuje aktivitám v oblasti folkloru a lidových tradic. Jeho působnost ovšem zasahuje již do roku 2008, kdy se sešla první skupina sousedů a známých s náklonností k folkloru a začala tak tradice v pořádání česko-moravského koštu slivovice. Většina současných členů sdružení bydlí v obcích Hořičky, Křižanov a Mezilečí což jsou vesničky na rozmezí mezi Krkonošemi a Orlickými horami. Tento region za minulého režimu téměř přišel o svoje tradice a folklor a jen velice pomalu se je daří oživovat. Naší snahou je pokusit se přivést lidi na akce, kde se mohou setkat s původními kroji a tradicemi.
 
Původní záměr pořádat jednu větší akci v roce a to v současnosti již tradiční Česko - Moravský košt slivovice se mění v pořádání více takovýchto akcí. Košt je sice zaměřen na porovnávání domácích pálenek z obou regionů a v současnosti již i ze zahraničí, ale nedílnou jeho součástí je vždy bohatý program folklorní s vystoupením desítek krojovaných folkloristů.
 
Rádi v našem spolku, který v současnosti čítá 30 členů, uvítáme každého, kdo má rád folklor, dobrou zábavu a chuť dělat bezplatně něco pro druhé.